Vrouwen en onderhandelen, het blijft een dingetje. Vooral als het voor henzelf is. Uit het Nationaal Salarisonderzoek blijkt alweer dat vrouwen in Nederland structureel minder verdienen dan mannen. Voor hetzelfde werk. En hoe dat komt? Doordat vrouwen te snel tevreden zijn met het salaris dat hen geboden wordt. Harder onderhandelen is dus het devies! Maar wordt dat wel gepikt?

Hou de gunfactor…
Hard onderhandelen is een vaardigheid die van vrouwen lang niet altijd gepikt wordt. Vrouwen moeten niet alleen vaardig zijn, maar vooral ook aardig. Anders zijn ze de bitch. En helaas, een bitch verliest de gunfactor, die bij het onderhandelen een grote rol speelt. Oftewel, het klinkt mooi, maar neem je het risico? Ik zou het toch maar doen. Maar dan wel met stapjes, anders schrikken ze zo. En ‘ze’ zijn niet alleen mannen, blijkt. Een HR-manager (v) zei doodleuk dat ze de organisatie geld bespaart als ze mensen die niet of slecht onderhandelen (dus vooral vrouwen) minder salaris biedt. Vooral op een aardige manier vaardig onderhandelen dus.

Politieke steun
Als je de Nederlandse politiek mag geloven, is de emancipatie wel klaar hier. Vrouwen kunnen uitstekend voor zichzelf zorgen en als ze dat niet doen, is dat dus hun eigen schuld. Hopelijk kijkt en luistert de wereld goed naar Jacinda Ardern, de nieuwgekozen premier van Nieuw Zeeland. Zij heeft van gelijke beloning voor mannen en vrouwen bij de overheid een speerpunt gemaakt. De voorbeeldfunctie serieus genomen, het kan dus wel. Want wet- en regelgeving zijn een belangrijke steun in de rug. En niet alleen symbolisch, maar zoals het devies bij zo veel andere handhavingskwesties is: keihard aanpakken, de overtreders!

Zie ook mijn blog over onderhandelen uit 2015 en deze over aardig en vaardig zijn uit 2016. Niets nieuws onder de zon, helaas…

Wil je leren aardig en vaardig te onderhandelen? Ik help graag met training en/of coaching!

Pin It on Pinterest