Voor managmentboek.nl schreef ik een recensie over het nieuwe boek van Robert Cialdini, De kracht van timing.
Ro­bert Cial­di­ni laat in zijn nieu­we boek De kracht van ti­ming zien hoe en hoe vaak we be­slis­sin­gen ne­men ge­ba­seerd op on­be­wus­te beïnvloe­ding door an­de­ren. Hoe werkt dat eigenlijk, onbewust beïnvloeden? Kun je het herkennen en je ervoor afsluiten? En is het wel ethisch verantwoord? Een mooie inkijk in hoe wij omgaan met informatie, zelfs, of juist als we die niet bewust meekrijgen. En natuurlijk hoe we zelf gebruik kunnen maken van beïnvloedingsstrategieën.

Pin It on Pinterest