Lezingen en workshops

Liesbeth Tettero biedt ook – bij voorkeur interactieve – lezingen en workshops. Ze focust daarin op de positie van vrouwen in het openbaar bestuur, beeldvorming en framing.

“Mevrouw, hoe gaat u deze topbaan combineren met uw gezin?”. ‘Prettig dat de stem van Hilary Clinton in haar laatste speeches niet meer zo schril klonk.’ Zo maar twee citaten uit de krant van deze week. Een vraag aan en een uitspraak over vrouwen met ambitie. Hoe vaak wordt aan een topman gevraagd hoe het met zijn gezin zit? En hoe vaak wordt het prettigheids-gehalte van de stem van mannen beoordeeld?

Het gebeurt heel terloops, maar vrouwen worden anders beoordeeld dan mannen. De norm is: aardig, vrolijk en zorgzaam. Dat is lastig als je geacht wordt competent en doortastend te zijn. Dan ben je al snel de bitch. Maar ja, als je te lief bent, dan ben je weer niet competent. Of in het ergste geval: de bimbo…

Tijdens deze interactieve lezing laat ik zien hoe beeldvorming werkt. Ik voorbeelden uit het nieuws op de website vrouwennaardetop.nl en op Facebook. Welke ‘framing’ een rol speelt bij het beoordelen van vrouwen met ambities. Om vervolgens de stap te maken naar de vraag; hoe ga je hiermee om?

Afhankelijk van uw specifieke wensen, kan ik stilstaan bij zaken als:

  • macht, invloed en gezag: welke beelden roepen ze op?
  • machtige vrouwen in de geschiedenis en nu: rolmodellen toegelicht;
  • hoe doe je het wel goed: machtig en/of vrouwelijk?
  • macht en communicatie, zowel verbaal als non-verbaal.

De lengte van de lezing is flexibel: van 20 minuten tot 2  uur. Hoe meer tijd, de te meer mogelijkheden er zijn voor interactie, discussie en kleine oefeningen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op over de mogelijkheden en de voorwaarden!

Schermafdruk 2016-06-22 11.05.31

Ik ben ook te boeken via ZIjSpreekt, sprekerbureau voor vrouwelijke deskundigen.

Pin It on Pinterest