Over het begrip ‘competenties’ bestaan veel misverstanden. In de 7 jaar dat ik in het HBO werkte, waar competentiegericht onderwijs natuurlijk het uitgangspunt was, heb ik daar met collega’s veel interessante discussies over gevoerd. Het competentiegerichte onderwijs kreeg namelijk een slechte naam. Je hoefde als student niets meer te leren, als je maar wist waar je dingen op kon zoeken. Op zich logisch in dit internettijdperk natuurlijk.

Maar een competentie gaat niet alleen over vaardigheid. Het is een combinatie van kennis, houding en vaardigheden. Oftewel: zonder kennis kan het niet. Begrip van wat je geacht wordt te doen, gebaseerd op ervaringen en theorieën. En ook het onderdeel ‘houding’ is belangrijk. Je kunt wel heel goed in iets zijn en er veel over weten, maar als je er niet blij van wordt, dan gaat dat op de lange termijn ten koste van je effectiviteit. Van je competentie. Denk maar eens na: welke klussen blijf je doen terwijl je er eigenlijk helemaal geen energie van krijgt? Wat doet dat met je inzet?

Daarom leg ik niet alleen nadruk op inzicht en vaardigheid, maar ook op plezier in wat je doet. Alleen als de mix klopt, ben je écht competent!

Add sueading

Pin It on Pinterest