Zelf was ik ook benieuwd, toen een opdrachtgever vroeg of ik de training ‘Effectief communiceren voor ambtenaren’ wilde geven. Aangezien ik voornamelijk in de publieke sector werk, is deze doelgroep me niet vreemd. En effectief communiceren is eigenlijk de kern van alle trainingen. Waarom verwonderde ik me dan toch over de naam van deze training? En schoten de medewerkers van het zalencentrum steeds in de lach? “Ah, u komt de training… giechel… effectief communiceren voor ambtenaren… giechel… geven!”.

Ambtenaren zijn ook mensen
Over ambtenaren bestaan nog steeds de nodige vooroordelen, af te meten aan de moppen die leuke ooms nog steeds menen te moeten vertellen op verjaardagen. Hoe knipoogt een ambtenaar? Gelukkig tref ik vooral enthousiaste, hardwerkende mensen met hart voor het openbaar bestuur. Gewoon mensen dus. En een training ‘effectief communiceren’ gaat over vaardigheden die voor iedereen nuttig zijn. Goed vragen stellen bijvoorbeeld. Effectief feedback geven. Niets nieuws onder de zon.

Welke pet?
De groep bestond naast mensen die al langer bij de overheid werken uit een man die de overstap maakte van een commerciële functie bij een bank naar de functie van klantmanager bij een gemeente. Leek hem zo ongeveer hetzelfde. En toen ontdekten wij met hem wat de toevoeging ‘voor ambtenaren’ eigenlijk betekent. De overheid is geen bank. En geen koekjesfabriek. Hoewel de overheid bewoners graag hip bestempelt als ‘klant’ (zie mijn eerdere blog hierover), is de relatie veel diverser. Een ontevreden klant kan naar een andere bank stappen. Een inwoner heeft die keuze niet, en heeft zich als ‘onderdaan’ maar te houden aan de kaders die zijn vastgesteld. Waar je eens in de vier jaar invloed op kunt uitoefenen, dan ben je de baas als kiezer.

Rollen en verwachtingen
De verschillende rollen (er zijn er nog veel meer!) van inwoners kunnen zorgen voor verwarring. Was je nu de baas of heb je maar te gehoorzamen? En dan heb ik het nog niet eens gehad over de factor ‘politiek’! Daar moet je als ambtenaar goed mee kunnen omgaan. Een training ‘effectief communiceren voor ambtenaren’? Best een goed idee dus!

Pin It on Pinterest